สูบบุหรี่ เสี่ยงตายจาก Covid-19 มากถึง 14 เท่า

March 13, 2020

 

ผลการศึกษาผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน พบว่านอกจากปัจจัยด้านอายุ และโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดัน และเบาหวานแล้ว การสูบบุหรี่ยังส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการของโรคที่รุนแรงมากขึ้นด้วย

 

โดยพบว่าผู้ป่วยโควิดที่มีประวัติสูบบุหรี่ ทั้งผู้ที่สูบเอง หรือผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง (สูดดมควันบุหรี่จากคนใกล้ตัว หรืออยู่ในสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่) มีโอกาสที่จะเกิดปอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิต มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่มากถึง 14 เท่า

 

ซึ่งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า ที่กล่าวว่าการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่เกิดจากการที่เนื้อปอดมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นอย่างรุนแรง หรือ Acute respiratory distress syndrome (ARDS) เนื่องจากเนื้อปอดไม่แข็งแรง และไม่สามารถทนต่อพยาธิสภาพได้เหมือนคนที่มีปอดปกติ

 

นอกจากนี้ ผลการทดลองในหนู โดยการให้หนูได้รับควันบุหรี่เป็นระยะเวลานานสองสัปดาห์ พบว่าหนูสามารถทนต่อเชื้อไวรัสปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ได้น้อยลง โดยมีอัตราการรอดชีวิตต่ำ ในขณะที่มีเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้น

 

 

 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่:

เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/TheCOLUMNISTth/

กลุ่มเฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/groups/2491850167713600/

 

 

 

 

อ้างอิง:

https://tobacco.ucsf.edu/reduce-your-risk-serious-lung-dise…?

https://www.telegraph.co.uk/…/coronavirus-dangerous-smokers/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942512

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26010690

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive