ผลกระทบของโรคระบาด จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

March 6, 2020

 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน คือ ผลกระทบทางด้านจิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวโยงและส่งผลต่อกันและกัน โดยผลกระทบที่เป็นไปได้มีดังนี้

1. จิตวิทยา
ในช่วงแรกของการระบาด ผู้คนจะเกิดความวิตกกังวล หากการระบาดรุนแรงขึ้น ผู้คนในสังคมอาจเกิดภาวะ Nosophobia หรือความกลัวต่อการติดโรคระบาด และ Illness anxiety หรือความกังวลว่าอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นสัญญาณของการได้รับเชื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม

เมื่อการระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้น และเริ่มมีคนเสียชีวิต ความวิตกกังวลและความเครียดของผู้คนจะเพิ่มสูงขึ้น ผู้ที่มีญาติพี่น้องเสียชีวิต อาจเกิดภาวะซึมเศร้า เครียด บางคนหันมาใช้ชีวิตเต็มที่ไม่กลัวตาย บางคนจมในความเศร้า บางคนสร้างความรุนแรงเพื่อชดเชยความสูญเสีย และเรียกร้องความยุติธรรม เช่น มีผู้ป่วยจีนพยายามแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

2. สังคม
ความเหลื่อมล้ำในสังคมจะเริ่มปรากฎชัดมากขึ้น ผู้คนจะเริ่มเห็นแก่ตัว ความจนและความไม่เท่าเทียมจะเป็นที่น่าเกลียดกลัว คนที่มีทรัพยากรมากกว่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า ในขณะที่คนที่มีทรัพยากรน้อยกว่าอาจจะติดโรคและตายก่อน

คนมีรถมีบ้านสามารถกักตัวลดความเสี่ยงได้ ลูกจ้างและพนักงานต้องเดินทางเจอความเสี่ยงทุกวัน คนมีกำลังทรัพย์สามารถกักตุนอาหารและของใช้ที่จำเป็นได้ ส่วนคนไม่มีเงินอาจจะไม่มีแม้อุปกรณ์ป้องกัน

ในอดีตที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของ The Black Death ในช่วงปี 1330-1350 ส่งผลให้เกิดการล้มล้างระบบสังคมศักดินา

3. เศรษฐกิจ
เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น เศรษฐกิจย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามการคาดการณ์ของ Oxford Economics การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอาจสร้างมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.3 % ของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกตลอดทั้งปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ในช่วงระบาดอาจเกิดปัญหาอุปสงค์อุปทานที่ไม่สอดคล้องกันในสินค้าแต่ละประเภท มีการกักตุนสินค้า มีของขาดตลาด ในขณะเดียวกันมีสินค้าและบริการบางอย่างที่ขายไม่ได้ แรงงานจะขาดแคลน

4. การเมือง
โรคระบาดจะเผยธาตุแท้และชี้วัดความสามารถของผู้นำ ผู้คนจะจับจ้องการทำงานของรัฐบาล ผู้คนจะตั้งคำถามถึงระบบการปกครอง การทำงาน โครงสร้าง เครือข่าย และการดำเนินงานของรัฐบาลว่าที่มีอยู่ดีหรือไม่ และสามารถดีขึ้นได้อย่างไร

โรคระบาดจะเป็นสปอร์ตไลท์ฉายแสงไปยังผู้นำและรัฐบาล เป็นตัวชี้วัดอนาคตว่าจะรุ่งหรือร่วง ซึ่งหล่อหลอมไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

 

 


อ้างอิง:
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z7r7hyc/revision/5
https://www.oxfordeconomics.com/coronavirus
https://nymag.com/…/how-a-coronavirus-pandemic-could-impact…
รูปประกอบ: Pixabay

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive