สำเร็จแล้ว! เครื่องเก็บรักษาไต ที่เก็บได้นานถึง 5 วัน จากเดิม 1 วัน

January 20, 2020

 

สำเร็จแล้ว! เครื่องเก็บรักษาไต ที่เก็บได้นานถึง 5 วัน จากเดิม 1 วัน ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้กับผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนถ่ายไต

ในการเปลี่ยนถ่ายไตในปัจจุบัน เราสามารถเก็บรักษาไตได้เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ ทางด้านเวลา ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของผู้ป่วยที่เข้าคิวรอรับการเปลี่ยนถ่ายไต หรือคุณภาพของไตเมื่อเวลาผ่านไป แต่ ณ ตอนนี้ เรากำลังจะมีเครื่องเก็บรักษาไตที่สามารถเก็บรักษาไตได้นานถึง 5 วัน ในสภาพสมบูรณ์ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

ทีมนักวิจัยจาก University of Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องเก็บรักษาไต โดยสามารถสร้างและควบคุมระดับความดัน ระดับออกซิเจน และเติมสารอาหารให้กับไต ตลอดจนกำจัดของเสีย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากไต ได้โดยอัตโนมัติผ่านระบบอัลกอริทึม โดยไม่จำเป็นต้องมีคนคอยดูแลควบคุมเหมือนการเก็บรักษาไตโดยใช้น้ำแข็ง

หากมองในภาพรวมแล้ว เครื่องนี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้กับไตเสมือนอยู่ในร่างกายของมนุษย์จริงๆ

ปัจจุบัน ในการเปลี่ยนถ่ายไต ผู้ป่วยสามารถรับบริจาคไตได้จากคนในครอบครัว (แต่ผู้ให้บริจาคจะเหลือไตเพียงข้างเดียว ทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่บริจาค) หรือจากผู้ที่มีภาวะสมองตายและลงนามบริจาคอวัยวะไว้

โดยในช่องทางหลังนี้จะมีการขึ้นคิวรอรับบริจาค ทำให้มีข้อจำกัดทางด้านเวลา เพราะหากได้รับไตสำหรับปลูกถ่ายแล้ว ต้องรีบทำการปลูกถ่ายทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น ดังนั้นเครื่องเก็บรักษาไตนี้ จะช่วยลดอุปสรรคทางด้านเวลาและเพิ่มโอกาสในการได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตมากยิ่งขึ้น

ในขั้นตอนต่อไปของการพัฒนา ทีมนักวิจัยเตรียมทำการทดสอบซ้ำว่าเครื่องเก็บรักษาไตนี้สามารถใช้ได้จริงและมีความแม่นยำในแง่ปฏิบัติ และไตที่เก็บรักษาโดยวิธีนี้ส่งผลดีต่อการเปลี่ยนถ่ายมากกว่าการเก็บรักษาแบบปกติ

The Columnist หวังว่าเราจะมีเครื่องเก็บรักษาไตให้ได้ใช้กันในเร็วๆ แน่นอน

 

 

 

อ้างอิง:

https://www.nature.com/articles/s41587-019-0374-x

https://www.technologyreview.com/f/615042/a-machine-can-now-keep-livers-alive-outside-the-body-for-a-week/

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive