ความแตกต่างของคนรุ่น Millennial VS Gen Z

January 8, 2020

 

สังคมเพิ่งจะตื่นตัวและพูดถึงวัยมิลเลนเนี่ยลกันอยู่หยกๆ ตอนนี้กระแสวัย Gen Z ก็เริ่มเข้ามามีให้ได้ยินกันหนาหูแล้ว หลักๆ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าวัย Gen Z เริ่มโตขึ้นและเข้ามามีอิทธิพลในด้านสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น หลายคนบอกว่า Millennial กับ Gen Z ไม่ต่างกันเท่าไรนัก แต่เมื่อมองกันลึกๆ แล้ว ต่างกันอยู่มากเลยทีเดียว

 

1. อายุ การเลี้ยงดู และการเติบโต

คนวัย Millennial เกิดในช่วงปี 1980-1996 ส่วนใหญ่โตมาในครอบครัวของคนรุ่น Baby Boomers ในช่วงเศรษฐกิจกำลังบูม ในขณะที่คน Gen Z เกิดในช่วงปี 1997 ถึงช่วง 2010s ในครอบครัวของคน Generation X ช่วงเศรษกิจถดถอย

 

2. มุมมองความคิด

คนวัย Millennial มองโลกแบบอุดมคติ เน้นการสั่งสมประสบการณ์ จึงทำให้รุ่นนี้ชื่นชอบการท่องเที่ยว ในขณะที่คนรุ่น Generation Z มองโลกที่ความเป็นจริง เน้นการเก็บออมเงิน ด้วยอิทธิพลจากการเติบโตในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

 

3. การใช้เทคโนโลยี

คนวัย Millennial นับเป็นรุ่นบุกเบิกสมาร์ทโฟน ในขณะที่คนวัย Gen Z โตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟน และอินเตอร์เน็ต ในการเล่นโซเชียลมีเดีย คนวัย Millennial นิยม Facebook และ Instagram ซึ่งเน้นเนื้อหาข้อความและรูปภาพ ในขณะที่คนวัย Gen Z นิยม Snapchat, Instagram, TikTok ซึ่งเน้นเนื้อหารูปภาพและวิดีโอ

 

4. การเลือกซื้อของ

คนวัย Millennial ชื่นชอบสินค้าที่ให้คุณค่าแก่ตนเอง เน้นสินค้าที่ตอบโจทย์และความต้องการ ในขณะที่คน Gen Z ชื่นชอบสินค้าที่มีความโดดเด่น มีความเฉพาะเจาะจง ไม่ซ้ำใคร

 

พฤติกรรมและความแตกต่างนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรับมือความเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ในหัวข้อหน้า The Columnist จะมาพูดถึงกลยุทธิ์การตลาดเพื่อกลุ่มลูกค้าคน Gen Z กันครับ

 

 

 

 

 

อ้างอิง:

https://zerocater.com/blog/2018/06/04/workforce-newest-members-generation-z/

https://www.visualcapitalist.com/meet-generation-z-the-newest-member-to-the-workforce/

https://www.wordstream.com/blog/ws/2019/08/21/marketing-to-generation-z

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive