อนามัยโลก แนะเด็กอายุ 2-5 ขวบไม่ควรอยู่หน้าจอเกิน 1 ชั่วโมง/วัน เพราะกระทบต่อสมองและพัฒนาการ

December 12, 2019

แม้การเล่นมือถือ ดูแทปเลต หรือชมทีวีจะช่วยให้เด็กๆ เข้าถึงเทคโนโลยี และเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ๆ รอบตัวได้มากขึ้น แต่การใช้เวลาอยู่หน้าจอมากเกินไป โดยเฉพาะในเด็กที่มีอายุน้อยอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี

 

 

1. โดยในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้ออกมาแนะว่าผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 2-5 อยู่หน้าจอมือถือ แทปเลต ทีวี ฯลฯ นานเกินกว่า 1 ชั่วโมง/วัน ยิ่งน้อยกว่านั้นยิ่งดี เพราะการอยู่หน้าจอมือถือนานเกินไปส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในทางอ้อม กล่าวคือ เด็กจะมีเวลาเล่น เวลาออกกำลังกาย และเวลานอนน้อยลง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญมากๆ ต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของเด็กๆ

 

2. ผลการศึกษาโดยนักจิตวิทยาจาก University of Calgary ยังพบว่าการอยู่หน้าจอมากเกินไป อาจส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของเด็กๆ รวมถึงทักษะการแก้ปัญหาในอนาคตด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าการอยู่หน้าจอนานๆ อาจมีผลทำให้เด็กๆ มีสมาธิสั้นลง

 

3. ผลการศึกษาเบื้องต้นจาก National Institute of Health study ในปีที่ผ่าน พบว่าการใช้เวลาอยู่หน้าจอนานๆ มีผลต่อโครงสร้างของสมอง ทำให้สมองในส่วนคอร์เท็กซ์บางลง พร้อมกันนี้ ผลการศึกษาจาก Cincinnati Children’s Hospital Center ยังพบว่าเด็กอายุ 3-5 ปีที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนานเกินกว่าที่แพทย์กำหนด มีพัฒนาการทางด้านสมองในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาลดลง

 

4. ถ้าไม่เล่นมือถือเลย จะให้เล่นอะไรดี? ผลการศึกษาด้านพัฒนาการของเด็กพบว่า เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อได้สัมผัสกับวัตถุจริงๆ โดยบอกว่าการได้เห็นและสัมผัสวัตถุสามมิติส่งผลต่อพัฒนาการการรู้คิด (cognitive function) ได้ดีกว่าการเห็นภาพสองมิติ

 

5. การศึกษายังพบว่า เด็กที่ฟังนิทานที่พ่อแม่อ่านให้ฟังจากมือถือ เมื่อโตขึ้นจะมีทักษะการเข้าใจการอ่านต่ำกว่าเด็กที่ดูและฟังนินานจากหนังสือจริงๆ อีกด้วย

 

ฉะนั้นแล้ว ใครมีลูกๆ หลานๆ ในวัยนี้ อย่าลืมจำกัดเวลาการอยู่หน้าจอ เพื่อพัฒนาการที่ดีของน้องๆ กันด้วยนะครับ

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง:

https://www.cbsnews.com/news/groundbreaking-study-examines-effects-of-screen-time-on-kids-60-minutes/

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2754101

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213995

https://ucalgary.ca/news/excessive-screen-time-linked-preschool-learning-delays

https://www.raisesmartkid.com/all-ages/1-articles/smartphone-and-tablet-screen-time-good-or-bad-for-kids

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive