เปิดงบโฆษณาไทยปี 62 พบไหลไปแพลตฟอร์มต่างชาติกว่าหมื่นล้านบาท

December 4, 2019

 

ข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเจนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เผยว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากนี้ สื่อรูปแบบเดิมๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ มีรายได้จากค่าโฆษณาลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา โทรทัศน์มีรายได้จากค่าโฆษณาโดยประมาณอยู่ที่ 68,000 ล้านบาท ในขณะที่วิทยุมีรายได้ราวๆ 4,000 ล้านบาท ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีรายได้ที่ 80,000 ล้านบาท

 

ในขณะที่ในปีนี้นั้น รายได้จากค่าโฆษณาของทุกสื่อลดลง โดยโทรทัศน์ลดลง 2% วิทยุลดลง 5% ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ลดลงมากที่สุดถึง 21% เป็นสาเหตุที่ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ ที่ต้องหยุดการตีพิมพ์ลง และหลายๆ ที่เปลี่ยนไปทำสื่อออนไลน์แทน ตัวแปรสำคัญที่ทำให้รายได้จากค่าโฆษณาลดลง คือเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่มาในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยพบว่าในปี 2562 นี้ สื่อดิจิทัลสร้างรายได้จากค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นถึง 18% จากปีก่อน

 

จากการประมาณการการใช้จ่ายงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2562 โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย พบว่ามีการจ่ายค่าโฆษณาให้กับ Facebook มากที่สุดถึง 5,762 ล้านบาท ตามมาด้วย YouTube ที่ 4,120 ล้านบาท Line 1,472 ล้านบาท และสื่อดิจิทัลอื่นๆ รวมเป็นหลายหมื่นล้านบาท เมื่อพิจารณาต่อ จะพบว่าสัดส่วนงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเหล่านี้ ตกไปอยู่บนแพลตฟอร์มต่างชาติถึง 58%

 

 

 

 

ที่มา:

สมาคมมีเดียเอเจนซี และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย

สถาบันเพื่อการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

มาร่วมเป็นนักเขียนกับเราได้ที่: https://www.facebook.com/THE-COLUMNIST-114090136627856/

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive