คนทำ Remote Work มีความสุขเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

October 8, 2019

 

Remote Worker คืออะไร:

ช่วงปีที่ผ่านๆ มานี้ หลายบริษัทเริ่มเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานแบบ Remote Working ได้ นั่นคือทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ มีอิสระในการทำงาน คุยงานกันผ่านเทคโนโลยี เมื่อมีประชุม หรือมีงานสำคัญ ก็เข้ามาเจอกันตามโอกาส โดยหวังให้พนักงานมีความสุข และที่สำคัญมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

 

คำถามคือ: จริงหรือ?

คำตอบคือ: จริง

 

ผลการยืนยัน:

งานวิจัยล่าสุดโดย Owl Labs ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างวัยทำงานในอเมริกา ช่วงอายุระหว่าง 22-65 พบว่าคนที่ทำงานแบบ Remote Work จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน มีความสุขมากกว่าคนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันถึง 22% โดยเหตุผลหลักๆ ที่หลายคนเลือกทำงานแบบ Remote Work นั้น 91% บอกว่าพวกเขาสามารถมี work-life balance ที่ดีขึ้นได้ นั่นคือนอกจากเวลาทำงานแล้ว ก็มีเวลาให้ตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ได้ อีก 79% บอกว่ามีสมาธิและการทำงานที่ดีขึ้น 78% บอกว่าเครียดน้อยลง และ 78% ช่วยประหยัดเวลาและความวุ่นวายในการเดินทาง

 

นอกจากนี้ ยังพบว่าพนักงานที่ทำงานแบบ Remote Work นั้นสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานที่ต้องมาออฟฟิศ สามารถทำงานได้นานขึ้นถึง 43%

 

ในขณะเดียวกัน บริษัทเองก็ได้รับผลประโยชน์เต็มที่จากพนักงาน ในแง่ของประสิทธิภาพในการทำงาน และจำนวนงานที่มากขึ้น ที่สำคัญ พนักงานที่ทำงาน Remote Work ยังอยู่กับบริษัทนานขึ้น ไม่ค่อยชิ่งลาออกก่อน และบริษัทเอง ก็ประหยัดค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในสำนักงานได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง: Study says that remote workers are happier and stay in jobs longer

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive