ผลจัดอันดับล่าสุด! ไทยมี Healthcare ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 6

October 4, 2019

 

จากการจัดอันดับล่าสุดโดย CEOWORLD ประเทศไทยขึ้นอันดับ 6 ประเทศที่มี Healthcare ดีที่สุดในโลก โดยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ถูกจัดอยู่อันดับต้นๆ ของโลก จากประเทศที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 89 ประเทศ

สำหรับการประเมินนั้น ได้พิจารณา 5 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข คุณภาพบุคลากรทางการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล ความพร้อมของยา และความพร้อมของรัฐบาล ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนรวมที่ 67.99 คะแนน

หากคิดเป็นด้านๆ ประเทศไทยได้คะแนนด้านค่ารักษาพยาบาลมากที่สุดถึง 96.22 คะแนน แน่นอนว่าเป็นผลพวงจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามมาด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน ด้านความพร้อมของรัฐบาลที่ 89.91 คะแนน ความพร้อมของยาที่ 67.51 คะแนน และด้านคุณภาพของบุลากรที่ 17.37 คะแนน

ส่วนประเทศที่ได้คะแนนมากที่สุดในโลก คือประเทศไต้หวัน ตามมาด้วยสิงคโปร์อันดับที่สอง และญี่ปุ่นอันดับที่สาม สำหรับประเทศในกลุ่มยุโรป มีประเทศออสเตรียได้อันดับที่ 4 และเดนมาร์คอันดับที่ 5

 

 

 

 

ที่มา: Thailand ranked sixth among countries with best healthcare

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive