จีน ใช้ AI แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

September 25, 2019

 

เหตุ

เมื่อปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของจีน ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อพลเรือนกว่าล้านราย ด้วยเหตุนี้เมืองจินหัว ทางตอนเหนือของจีน จึงเริ่มนำร่องใช้ AI ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 

พัฒนา AI เพื่อแก้ปัญหา

โดยศูนย์ปฏิบัติการ AI แห่งนี้ ได้ใช้บริการคลาวน์จาก Alibaba ที่ชื่อว่า ET Environment Brain ในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำ และการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

 

AI ทำงานอย่างไร

AI ที่ว่านี้ ทำงานโดยการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากหลากหลายที่ ที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งข้อมูลในอดีตที่จีนเก็บสะสมข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2002 ข้อมูลในปัจจุบันแบบ Real Time และข้อมูลพยากรณ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำที่กักเก็บ ปริมาณน้ำฝน เส้นทางการไหลของมวลน้ำ สภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ รูปแบบ และความรุนแรงของอุกทกภัยในปีที่ผ่านๆ มา ฯลฯ แล้วนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ และจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ยังมีการใช้ AI ในการวางแผน เพื่อสร้างสมดุลการจัดการน้ำ ไม่ให้เกิดปัญหาภัยแล้งอีกด้วย

 

ประโยชน์

แน่นอนว่าการใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ ย่อมสร้างความสะดวกรวดเร็ว และความแม่นยำในการป้องกัน และจัดการปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดการก่อนหน้านี้ ที่ต้องอาศัยการเฝ้าสังเกตการณ์ การคาดคะเน และการแจ้งเตือน ซึ่งในหลายๆ ครั้งก็ไม่ทันการ ทั้งนี้ ในการใช้ AI ได้นั้น ก็ต้องอาศัยการเตรียมข้อมูล และการเชื่อมต่ออย่างดีเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

ที่มา: Using IoT Data and AI-Based Flood Control

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive