นักวิจัยธรรมศาสตร์ พัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ แบบ “ไร้ไมโครพลาสติก”

September 5, 2019

 

ทีมนักวิจัยด้านพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Biodegradable plastic) โดยใช้พืชเศรฐกิจในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ซึ่งเป็นผลผลิตที่หาง่าย และมีอยู่ในประเทศ ผ่านกรรมวิธีการสังเคราะห์และผลิตสูตรที่เหมาะสมต่อการใช้งานในระดับทั่วไป


โดยแรงบันดาลใจในการพัฒนาในครั้งนี้ เกิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหาของการใช้งานพลาสติกแบบย่อยสลายได้ในปัจจุบัน  โดยทีมนักวิจัยได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ หรือ Degradable plastic ที่ใช้กันทั่วไปนั้น แท้ที่จริงแล้วไม่ได้ย่อยสลายจนหายไปเลยแบบที่หลายคนมักเข้าใจ เพียงแค่ย่อยสลายจนเหลือพลาสติกระดับไมครอนได้เร็วกว่าเดิม เป็นประโยชน์ในการแง่ของการจัดการปริมาณขยะล้นโลกเท่านั้น แต่ในแง่ของสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะพลาสติกเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหน เพียงแค่อยู่ในอนุภาคระดับไมครอน ซึ่งกำจัดได้ยาก สามารถเจือปนเข้ากับน้ำและอากาศได้ และไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิล หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้

 

 
ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทางทีมนักวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น อาศัยวัตถุดิบธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้เร็ว และเมื่อย่อยสลายแล้ว สามารถกลับคืนเข้าสู่ธรรมชาติได้ตามเดิม ปัจจุบันทางทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาสูตรการผลิตเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

 

 

 

 

 

บทสัมภาษณ์โดย ทีม Enterprise Lab

เรียบเรียงโดย ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive