BBC ออก Voice Assistant หลัง Alexa ฟังสำเนียงบริทิช ไม่รู้เรื่อง

September 3, 2019

 

Alexa คือชื่อของ Voice Assistant หรือระบบสั่งการด้วยเสียง พัฒนาโดยบริษัทแอมะซอนที่ประเทศอเมริกา จึงทำให้ระบบใช้สำเนียงอเมริกันเป็นหลัก แม้จะเข้าใจภาษาอังกฤษสำเนียงอื่นๆ ด้วย แต่ก็เป็นแค่สำเนียงหลักๆ เท่านั้น ไม่สามารถเข้าใจสำเนียงภาษาอังกฤษท้องถิ่นได้

 

ด้วยเหตุนี้ BBC จึงพัฒนาระบบ Voice Assistant ของตัวเองขึ้นมา หลังจาก Alexa ไม่สามารถเข้าใจสำเนียงท้องถิ่นที่อังกฤษได้ ทั้งนี้ระบบ Voice Assistant ที่ BBC พัฒนาขึ้นมานั้น อยู่ในรูปของซอฟท์แวร์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้ผลิตออกมาเป็นตัวสินค้า โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้ร่วมกับ Alexa หรือ Voice Assistant ของบริษัทอื่นๆ ได้

 

เมื่อพูดถึงสำเนียงบริทิช หลายๆ คน อาจจะนึกถึงแค่สำเนียง RP (Received Pronunciation) ที่มักได้ยินบ่อยๆ จากสำนักข่าว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ที่อังกฤษนั้นมีสำเนียงท้องถิ่นเยอะมาก เหมือนกับในภาษาไทย ที่มีสำเนียงไทยกลาง ไทยล้านนา ไทยอิสาน ไทยใต้ เป็นต้น

 

ปัจจุบันในอังกฤษมีจำนวนผู้ใช้ Voice Assistant เพิ่มมากขึ้นถึง 20% ทั่วประเทศ

   

 

 

 

 

 

 

ที่มา: BBC to launch Alexa rival that will grasp regional accents

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive