ปรากฏการณ์ "กินฉี่" อาจอธิบายได้ด้วยงานวิจัยนี้

August 28, 2019

 

เทรนด์ดื่มน้ำปัสสาวะเพื่อรักษาโรคกำลังมา โดยเฉพาะในหมู่ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ทำเอาลูกหลานหลายๆ คนปวดหัวตามๆ กัน ด้วยความกังวลเรื่องสุขภาพ เชื่อว่าหลายท่านคง “งง” ไม่น้อยว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงเชื่อเรื่องนี้ วันนี้ EnLab มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งมาฝากกันครับ โดยอาจจะเป็นคำตอบของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น

 

งานวิจัยของ Princeton University และ New York University พบว่ายิ่งคนที่มีอายุเยอะมากเท่าไร ยิ่งมีโอกาสที่จะแชร์และเชื่อข่าวปลอมมากเท่านั้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีโอกาสที่จะแชร์ข่าวปลอมมากกว่าคนอายุต่ำกว่า 30 ปีถึง 7 เท่า

 

โดยงานวิจัยระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอายุล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับการศึกษา เพศ หรือพื้นฐานทางสังคมใดๆ ทั้งสิ้น  ฉะนั้นแล้วต่อให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นครูบาอาจารย์ หรือเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ก็มีแนวโน้มที่จะแชร์ และเชื่อข่าวปลอมเหล่านี้ได้มากเช่นกัน ทั้งนี้ทีมวิจัยยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ แต่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ข้อด้วยกันคือ

 

1. อาจเป็นไปได้ว่าคนรุ่นหลังเข้าถึงสื่อดิจิทัลช้ากว่าคนรุ่นใหม่ๆ ทำให้มี Digital Media Literacy หรือความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลน้อยกว่าคนรุ่นหลังๆ ฉะนั้นโอกาสการแชร์และเชื่อข่าวปลอมจึงมากขึ้นตามอายุ (นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงไปถึงความสามารถในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย)

 

2. อาจเป็นไปได้ว่ายิ่งอายุเยอะ Cognitive Function หรือกระบวนการทางความคิดในสมองนั้นเสื่อมถอยลง ทำให้ขาดการย้ำคิดและการไตร่ตรองข้อมูลเนื้อหา ก่อนที่จะแชร์หรือเชื่อข้อมูลนั้นๆ

 

 

 

 

 

ที่มา: Baby boomers share nearly 7 times as many 'fake news' articles

เรียบเรียงโดย ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive