เมื่อเสียงแป้นพิมพ์ ถูกดักฟัง แล้วถอดเป็นข้อความได้

August 29, 2019

 

ผลการศึกษาจาก Southern Methodist University เตือนว่าเสียงแป้นพิมพ์ อาจถูกโจรกรรมผ่านมือถือที่วางไว้ใกล้กับแป้นพิมพ์นั้นๆ แล้วนำไปถอดเป็นข้อความได้

ทีมนักวิจัยได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการแฮคข้อมูลจากเสียงแป้นพิมพ์ และพบว่าเสียงแป้นพิมพ์นั้น สามารถถอดเป็นตัวอักษรได้จริง ผ่านการดักฟังจากอุปกรณ์มือถือที่อยู่ใกล้แป้นพิมพ์นั้นๆ โดยมีความแม่นยำในการถอดเสียงมากถึง 41% และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมทำนายคำศัพท์ 

นอกจากนี้ยังพบว่า แม้ในสถานที่ที่มีเสียงดัง เช่น การประชุมที่มีคนพูดตลอดเวลา หรือมีคนพิมพ์แป้นพิมพ์พร้อมๆ กัน ก็สามารถแยกเสียงแป้นพิมพ์ของแต่ละเครื่องได้อย่างไม่มีปัญหา

ผลงานวิจัยนี้นำไปสู่การต่อยอดในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมถึงอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาคีย์บอร์ดไร้เสียงในอนาคตดอีกด้วย

 

 

 

 


ที่มา: Attackers could be listening to what you type

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive