เพราะโสดจึงเจ็บปวด งานวิจัยพบการมีแฟนช่วยให้เจ็บปวดน้อยลง

August 27, 2019

 

งานวิจัยชิ้นใหม่จาก University of Health Sciences, Medical Informatics and Technology ประเทศออสเตรีย และ University of the Balearic Islands ประเทศสเปน พบว่าการมีคนรักช่วยทำให้เราทนต่อความเจ็บปวดได้ดีกว่า

โดยทีมนักวิจัยได้ทำการวัดระดับการรับรู้ และการทนต่อความเจ็บปวดในกลุ่มตัวอย่างคู่รักจำนวน 48 คู่ ศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างการได้รับความเจ็บปวดผ่านเครื่องกระตุ้น เมื่ออยู่คนเดียว และเมื่ออยู่กับคนที่รัก

ผลปรากฏว่า
1. กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิงและชาย สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้นเมื่อมีคนรักอยู่ด้วย 
2. ในระดับความเจ็บปวดเท่ากันนั้น กลุ่มตัวอย่างที่มีคนรักอยู่ด้วย จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่น้อยกว่า
3. นอกจากนี้ยังพบว่า แม้จะไม่มีคนรักอยู่ด้วยเลย ณ ตรงนั้น คนที่มีคู่รัก สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนที่ไม่มี

การมีแฟน จึงเป็นเรื่องดีๆ อย่างนี้นี่เอง

 

 

 

 

ที่มา: Do single people suffer more?

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive