5 อันดับความเสี่ยงของโลกปี 2019 โดย World Economic Forum

July 23, 2019

 

World Economic Forum จัดลำดับความเสี่ยงของโลกในปี 2019 ผ่านรายงาน The Global Risks Report 2019 วันนี้ Enterprise Lab เลยถือโอกาสนำมาแบ่งปันกันครับ มาดูกันเลยดีกว่าว่าโลกของเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรกันบ้าง

 

เริ่มต้นกันด้วยความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีมีผลกระทบต่อโลกมากที่สุด

  1. ความเสี่ยงด้านอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างในวงกว้าง (ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์)

  2. ความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวในการบรรเทาและปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป (ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม)

  3. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรง (ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม)

  4. ความเสี่ยงจากวิกฤติการณ์การใช้น้ำ (ความเสี่ยงทางด้านสังคม)

  5. ความเสี่่ยงด้ายภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม)

 

 

มาต่อกันด้วยความเสี่ยงที่มีการประเมินว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก

  1. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรง (ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม)

  2. ความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวในการบรรเทาและปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป (ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม)

  3. ความเสี่่ยงด้ายภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม)

  4. ความเสี่ยงในการปลอมแปลงและโจรกรรมข้อมูล (ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี)

  5. ความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ (ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี)

 

จากอันดับความเสี่ยงข้างต้น ทั้งในแง่ของผลกระทบ และโอกาสในการเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมติดอันดับด้วยกันถึง 3 อันดับ นั่นคือความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรง ความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวในการบรรเทาและปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และความเสี่่ยงด้ายภัยพิบัติทางธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงสภาวะและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกในวงกว้าง และมีโอกาสเกิดมากขึ้นบนโลกของเรา นอกจากนี้ เมื่อโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีมากขึ้น ความเสี่ยงต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีก็เริ่มมีโอกาสเกิดมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: The Global Risk Report 2019

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive