บริษัทวัด IQ กับ EQ แล้ว ตอนนี้จะวัด CQ ด้วยนะ!

June 10, 2019

 

CQ หรือ Cultural Intelligence คือความฉลาดทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานข้ามวัฒนธรรม โดยเจ้า CQ นี้ (เรียกคล้ายๆ  กับ IQ และ EQ) ช่วยให้เรารู้เขาและรู้เรามากขึ้น ส่งผลให้เราสื่อสารได้ดีกว่าเดิม ทำให้การทำงานมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้

 

แต่ต้องระวังว่า Cultural Intelligence ไม่ใช่การเหมารวม เช่น บอกว่าคนไทยทำงานแบบนี้ ต้องเข้าถึงแบบนี้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว CQ ควรจะต้องเน้นไปที่ตัวบุคคล หรือองค์กรนั้นๆ ไปเลย

 

เมื่อเรารู้ว่าคนนี้ หรือองค์กรนี้เป็นอย่างไร เราจะสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ถ้าขอให้คนนี้ช่วยทำงาน เราจะต้องพูดแบบนี้ถึงจะเวิร์ค ไปจนกระทั่งการนำเสนอสินค้าตัวใหม่ยังไงให้ลูกค้าซื้อ

 

CQ ยังมาพร้อมๆ กับ EQ หรือความฉลาดทางด้านอารมณ์ด้วย ทั้งในแง่ของความเข้าอกเข้าใจ ความตระหนักรู้ตนเอง การจัดการความสัมพันธ์ ความสามารถเชิงผู้นำ ความมีสติ และการยอมรับความไม่แน่นอน

 

ฉะนั้นแล้วอย่าลืมฝึกฝน เพิ่ม CQ กันนะครับ

 

อ่านบทสัมภาษ์ของคุณ Hassan Ghiassi ผู้ก่อตั้ง Aristotle’s Cafe ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร และการตลาดดิจิทัล เกี่ยวกับบทบาท CQ ในธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ครับ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Invest in Cultural Intelligence or face losing out

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive