กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวระบบ Cloud สำหรับภาครัฐ

June 7, 2019

 

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวโครงการการ GDCC หรือ Goverment Data Center and Cloud Service ซึ่งให้บริการด้านข้อมูลศูนย์กลางภาครัฐผ่านระบบคลาวด์ ที่มีความเสถียรและความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน ISO 270001, ISO 20000-1  ให้กับทุกหน่วยงานภาครัฐได้ใช้และแชร์ข้อมูลกัน

 

โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคลังข้อมูลเชิงดิจิทัลของภาครัฐ และการวางรากฐานในการใช้ Big Data ในอนาคต อีกทั้งยังช่วยยกระดับการทำงานและการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้สามารถใช้ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบ

 

ปัจจุบัน GDCC Cloud ได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว โดยทางกระทรวงดิจิทัลฯ มีแผนในการฝึกอบอรมเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 2,500 ราย  ให้มีทักษะและความสามารถในการใช้ระบบคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Ministry of Digital for Economy launches Cloud Service

เรียบเรียงโดย: เรียบเรียงโดย 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive