ไทยเดินหน้า เตรียมหนุนสตาร์ทอัพเต็มสูบ

May 27, 2019

 

Jayden Kang กรรมการผู้บริหาร ScaleUp หรือโครงการลงทุนสตาร์ทอัพของ Line กล่าวว่าประเทศไทยถือว่าป็นขุมทรัพย์ด้านการลงทุน เพราะยังมีพื้นที่เหลือในการลงทุนอีกเยอะ หากเลือกลงทุนถูกจุดก็จะสร้างผลตอบแทนได้ดีมาก

 

ทั้งนี้ในแง่ของการประกอบการ ประเทศไทยยังถือตามหลังเวียดนามและอินโดนีเซีย เพราะทั้งสองประเทศมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นอยู่หลายที่ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะประเทศไทยยังมี Venture capital น้อย ทำไม่มีเงินลงทุนในสตาร์ทอัพที่เพียงพอ รวมถึงผู้คนยังขาดความตระหนักในเรื่องของสตาร์ทอัพและการลงทุน อีกทั้งประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงทางการเมือง รวมถึงปัญหาเรื้อรังอย่างสังคมผู้สูงอายุที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณภาพอาชีพที่ต่ำของคนในประเทศ และการพึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้สถาการณ์สตาร์ทอัพในไทยยังไม่เดินหน้าเท่าที่ควร

 

ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงเตรียมพร้อมในการผลักดัน และบ่มเพาะสตาร์ทอัพในประเทศ โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเงินลงทุน รวมถึงช่วยดึงแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ นอกจากนี้ยังมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ช่วยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและผลักดัน SME ไทยเข้าสู่ระบบดิจิทัล รวมถึงช่วยพัฒนาผลการศึกษาวิจัยเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ต่อยอดธุรกิจให้กับสินค้าและไอเดีย

 

แม้ว่าสถาการณ์สตาร์ทอัพในไทยจะยังใหม่ และประเทศไทยยังมีบุคคลากรทางด้านสตาร์ทอัพน้อย แต่เราก็พอเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีสำหรับสตาร์อัพขึ้นในอนาคตกันบ้างแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Thailand pulls out all stops to nurture startups

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive