เมื่อเทคโนโลยีการศึกษาเริ่มใช้ Blockchain

May 22, 2019

 

การศึกษายุคใหม่พึ่งพิงเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย และแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาก็ดูมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น โดยนิตยาสารจาก American University ทำนายว่าเทคโนโลยีการศึกษาโลกจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 93.7 ล้านล้านดอลล่า ภายในปี 2020

 

แต่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก็มีความเสี่ยง เช่น เมื่อปีที่แล้ว San Diego Unified School District มีข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาและบุคคลากรรั่วไหลกว่า 500,000 ราย หรือการแฮคอีเมลศาสตราจารย์ทั่วโลก หรือขโมยข้อมูลโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย รัฐบาล และบริษัทในอเมริกากว่า 320 ชิ้น หรือเมือมีนาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่เว้นแม่แต่ MIT ก็โดนแฮคข้อมูลสำคัญที่ทำงานให้กับทหารเรืออเมริกา หรือแม้แต่การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา และใบปริญญา

 

ซึ่ง Blockchain เทคโนโลยีที่โดดเด่นเรื่องความปลอดภัย จะเข้ามามีบทบาทในเทคโนโลยีการศึกษามายิ่งขึ้น เพราะจะทำให้ข้อมูลต่างๆ มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง สามารถตรวจสอบที่ไปที่มาได้ โดยล่าสุด MIT เองก็เริ่มใช้ Blockchain ในการเก็บข้อมูลสำคัญของทางมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Blockchain meets education

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive