พรบ. ไซเบอร์: เพื่อความปลอดภัย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล?

May 13, 2019

คิดอย่างไรกับการสอดส่องความปลอดภัย ที่อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์?

 

 

การสอดส่องความปลอดภัยบนโลกออกไลน์ อยู่บนเส้นคั่นบางๆ ระหว่างความปลอดภัยกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว Jack Poulson อดีตเจ้าหน้าที่ Google เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาตัดสินใจลาออก หลังทวงถามหาจริยธรรมการทำงานจาก โครงการ Dragonfly ของ Google ในประเทศจีน ที่ปรับการค้นหาบน Search Engine ตามความึของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเซนเซอร์ และการสองส่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

 

โดยทาง Google เองได้ให้คำตอบว่าเรื่องนี้เป็นธรรมเนียมปกติที่ทางบริษัทจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศอยู่แล้ว คำถามคือ ภายใต้การสอดส่องเพื่อความปลอดภัยนี้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิความส่วนตัวหรือไม่? และบริษัทเทคโนโลยีควรมีจริยธรรมอย่างไร

 

 

 

 

 

 

ที่มา: I Used to Work for Google. I Am a Conscientious Objector.

เรียบเรียงโดย: ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive