Business Intelligence กับ Business Analytics

April 23, 2019

ใครที่อยู่ในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยี คงเคยจะได้ยินสองคำนี้กันมาบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาพูดกันถึงความแตกต่างของ Business Intelligence (ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) และ Business Analytics (การวิเคราะห์ธุรกิจ) กันครับผม

 

ก่อนอื่นต้องบอกว่าทั้ง Business Intelligence and Business Analytics มีความคล้ายคลึงกัน และมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ โดยเฉพาะในแง่การช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ แต่ในความเหมือนก็ย่อมมีความต่าง

 

เริ่มกันที่ Business Intelligence ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในอดีต และปัจจุบัน  เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันครับ เหมาะกับบริษัทขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น SAP Business Objects, QlikSense, TIBCO, PowerBl เป็นต้น

 

ในขณะที่ Business Analytics นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตอย่างเดียว เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาวางแผนธุรกิจในอนาคตต่อ เหมาะกับบริษัทที่มีเป้าหมาย และแผนกิจกรรมทางธุรกิจในอนาคต เครื่องมือที่ใช้ก็อย่างที่เรารู้จักกันดี เช่น Word procession, Google docs, MS Office Tools เป็นต้น

 

ส่วนใครจะเลือกใช้เครื่องมือไหนนั่น ก็ต้องพิจารณาตามจุดประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทครับ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Business Intelligence vs Business Analytics – Which One Is Better

เรียบเรียงโดย ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive