dApps บน Blockchain ที่กำลังมาแรง คืออะไร? แล้วจะเปลี่ยนธุรกิจได้อย่างไร?

April 9, 2019

Blockchain คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยน์ ที่เราหลายคนเคยได้ยิน หรือรู้จักกันดี นอกจากจุดเด่นด้านความปลอดภัยแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของ Blockchain คือไม่มีตัวกลาง ทำให้ dApps หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า Decentralized Applications บน Blockchain ไม่มีตัวกลาง และมีความปลอดภัยสูงมากเช่นเดียวกัน เช่น จากปกติที่เราต้องโอนเงินผ่านธนาคารกลางเพื่อซื้อของจากต่างประเทศ เราก็สามารถโอนไปยังปลายทางได้เลยทันทีอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องมีบุคคลที่สามอย่างธนาคารกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง  

 

 

dApps เหมาะกับธุรกรรมทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก เพราะผู้ใช้สามารถชำระเงินได้ทันที โดยไม่ต้องมีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือควบคุม ลดค่าธรรมเนียมที่อาจจะเกินขึ้น สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากตัวกลางในแง่ของข้อมูลรั่วไหล หรือระบบตัวกลางล่ม นอกจากนี้ยังไม่ต้องวุ่นวายเรื่องสกุลเงินที่ต้องแลกเปลี่ยนกันไปกันมาอีกด้วย

 

นอกจากนี้ dApps ยังนำมาใช้กับธุรกิจอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย เช่น

  • ธุรกิจด้านประกันภัย ที่จะช่วยบันทึกเอกสารหลักฐานต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัล เป็นประโยชน์ในการยืนยันทั้งตัวผู้ให้ประกัน และผู้เอาประกันเอง

  • ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ช่วยลดกระบวนการในการซื้อขาย ผู้ซื้อสามารถซื้อขายกับผู้ขายได้โดยตรง ลดความเสี่ยงในการฉ้อโกง

  • ธุรกิจด้านมีเดีย ที่ช่วยปกป้องลิขสิทธ์ของผลงาน สามารถจัดเก็บผลงานได้ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้การซื้อขายง่ายขึ้น ช่วยขยายกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ เราคงจะได้เห็นและได้ใช้ dApps ในหลากหลายธุรกิจมากยิ่งขึ้น ด้วยจุดเด่นทางด้านความปลอดภัย และไร้ตัวกลางนี้เองครับ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Blockchain-based distribution dApps are changing basic business functions

เรียบเรียงโดย ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive