อยากรู้ไหมทำไมสังคมถึงเหลื่อมล้ำ? แล้วเราทำอะไรได้บ้าง? ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

March 28, 2019

 

ถ้าใครสนใจประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องทุน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผมแนะนำหนังสือเรื่อง Capital in the Twenty-First Century ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Thomas Picketty ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 2013 และแปลเป็นภาษาอังกฤษในปี 2014 ซึ่งได้รับความนิยมล้นหลาม จนถึงขนาด นิตยาสาร The Economist ยกย่องให้เป็น The Modern (Karl) Marx กันเลยทีเดียว

 

Piketty และทีมงานนักเศรษฐศาสตร์ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทุนเป็นเวลานับสิบปี และลงลึกถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเน้นการศึกษาเรื่องรายได้ (Income) และความมั่งคั่ง หรือทรัพย์สิน (Wealth) จนทำให้ Piketty สามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการ (รวมถึงนำเสนอทฤษฎี) ของความไม่เท่าเทียมกันในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้  

 

โดย Piketty กล่าวว่าในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 เป็นต้นมา สังคมยุโรปตะวันตกมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก รายได้และความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มคน แม้ว่าภายหลังยุคการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชนชั้นแรงงาน แต่ความเหลื่อมล่ำก็ยังสูงมากอยู่ดี

 

 

จนกระทั้งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  ภาวะภาษีที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อ การล้มละลาย รวมถึงการขยายตัวของรัฐสวัสดิการ ทำให้ความมั่งคั่งที่กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะกลุ่มคนลดน้อยลง และเกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันมากขึ้นในสังคม แต่พอเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่ ก็ดูเหมือนว่ารูปแบบความเหลื่อมล้ำเดิมแบบจะกลับมาอีกครั้ง

 

จากรูปแบบความเหลื่อมล้ำในอดีตที่ผ่านมา ทำให้ Piketty นำเสนอทฤษฎีเรื่องทุนและความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยกล่าวว่าความมั่งคั่งจะโตเร็วกว่าเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจโตเร็วขึ้น ความมั่งคั่งที่กระจุกตัวในกลุ่มคนจะลดน้อยลง และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโตช้า ความมั่งคั่งนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้น โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น หรือการแทรกแซงจากรัฐบาลสามารถช่วยให้เศรษฐกิจโตเร็วขึ้นได้ Piketty ยังได้เสนออีกว่ารัฐบาลควรเรียกเก็บภาษีความมั่งคั่ง หรือภาษีทรัพย์สินมากขึ้น เพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำที่อาจจะสูงขึ้นได้ ซึ่งส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคต

 

แน่นอนว่าประเด็นจากหนังสือเล่มนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาก บางคนมองว่าเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าอนาคตจะเหมือนในอดีต บางคนมองว่าคำแนะนำของ Piketty ฟังดูอุดมคติมากเกินไป และอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลของหนังสือเล่มนี้ถือว่าเยี่ยมยอด และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ยังได้สร้างอิทธิพลทางความคิดให้กับผู้อ่านมากมาย รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์อีกจำนวนไม่น้อยอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Thomas Piketty’s “Capital”, summarised in four paragraphs

เรียบเรียงโดย ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive