ธุรกิจยุคใหม่ต้องรู้: AI กับ BI ต่างกัน แต่ทำงานเสริมกันอย่างไร

March 27, 2019

ถ้าพูดถึง AI หลายคนอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วว่าคือ Artificial Intelligence แต่ถ้าใครอยู่ในโลกธุรกิจ อาจจะพอได้ยินคำว่า BI หรือ Business Intelligence เพิ่มขึ้นมาอีกคำด้วย สองคำนี้มีความหมายต่างกัน แต่สามารถทำงานเสริมกันได้ ลองมาดูกันครับ

 

 

BI: Business Intelligence

BI คือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ทางด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การรายงานผล การวิเคราะห์ข้อมูล แต่ไม่สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ โดยข้อมูลนั้นอาจจะนำเสนอออกมาในรูปแบบของ spreadsheets, performance metrics, dashboards, charts, graphs ฯลฯ ซึ่งช่วยให้มนุษย์นำไปวิเคราะห์ หรือตัดสินใจต่อได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้น เหมือนเวลาที่เราใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการจัดทำข้อมูล

 

 

 

AI: Artificial Intelligence

AI คือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ โดยเฉพาะกระบวนการคิด จึงทำให้สามารถคิดและตัดสินใจเองได้ เช่น Chatbot ที่สามารถคิดและโต้ตอบกับลูกค้าเองได้ โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปจัดการดูแล หลักๆ แล้ว AI จะถูกนำมาใช้ด้วยกัน 3 ด้านด้วยกัน คือด้านการประมวลผลอัตโนมัติ เช่น อัพเดตข้อมูลลูกค้า หรือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น ทำนายพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในอนาคต หรือด้านปฏิสัมพันธ์ เช่น แชท บอทคอยตอบคำถามลูกค้า เป็นต้น

 

 

 

แม้ว่าทั้งสองจะมีความแตกต่างกัน แต่มีส่วนช่วยเสริมสร้างการทำงานของกันและกัน โดย AI จะช่วยต่อยอดข้อมูลจาก BI ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ยิ่งขึ้น ว่ากันว่าในอนาคต เราอาจจะไม่ได้มอง BI และ AI ในลักษณะของการทำงานที่แตกต่างกัน แต่อาจจะมองในภาพรวมของการทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: AI vs. BI: Differences and Synergies

เรียบเรียงโดย ศตวรรษ คีรีวัน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive