หมัดแลกหมัด ศึกข้อดีข้อเสีย ประชาธิปไตย VS เผด็จการ

March 19, 2019

ประชาธิปไตย VS เผด็จการ

ประชาธิปไตย VS เผด็จการ เหมือนมวยถูกคู่ทางการเมือง เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีการพูดถึงปรัชญาทางการเมือง เมื่อนั้นก็จะมีการพูดถึงประชาธิปไตยกับเผด็จการ ทั้งสองรูปแบบการปกครองเป็นคู่ตรงข้าม ที่ข้อดีและข้อเสียของแต่ละฝ่ายสามารถนำมางัดสู้กันได้ วันนี้เราเลยขอนำเสนอทั้งข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย และเผด็จการให้อ่านกันครับ

 

ประชาธิปไตย

 

ข้อดี

อำนาจมาจากประชาชนโดยมาก ประชนเป็นผู้โหวตเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศ หากผู้แทนทำหน้าที่ได้ไม่ดี สามารถเลือกคนอื่นเข้าไปทำแทนได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางความคิด ความเชื่อ การพูด ทำให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ชีวิต เดินตามความฝัน และเป้าหมายของตัวเองได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณกรรม การประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสังคมต่อไป

 

ข้อเสีย

ผู้แทนที่เข้าไปทำหน้าที่ เป็นเพียงผู้แทนของคนส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ของทุกคน เพราะมีบางส่วนที่คนเลือก แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง หากประชาชนไม่สนใจประเด็นในสังคม หรือไม่มีความรู้พื้นฐานในการคิดไตร่ตรอง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจเลือกผู้แทนได้ ซึ่งถ้าหากผู้แทนไม่ดี อาจส่งผลต่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพอันพึงมีของประชาธิปไตยได้เช่นกัน เพราะผู้แทนคือผู้ใช้กฎหมาย นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังดำเนินการล้าช้า ทุกการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาใดๆ ต้องผ่านหลายกระบวนการ ไม่สามารถทำได้ทันที

เผด็จการ

 

ข้อดี

เผด็จการทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้นำสามารถตัดสินใจได้ทันที ทุกอย่างเป็นหมือนเครื่องจักรที่กดสวิชแล้วพร้อมทำงาน ต่างกับประชาธิปไตยที่ต้องผ่านประบวนการมากมาย เพื่อให้ได้ข้อสรุป เผด็จการทำให้การตัดสินใจใดๆ เฉียบขาด ไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบจากความคิดเห็นขัดแย้ง เผด็จการยังช่วยให้ประเทศ หรือสังคมที่อยู่ในสถาการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน สามารถแก้ไขสถาการณ์ได้ทันท่วงที

 

ข้อเสีย

เผด็จการอาจสร้างความวุ่นวายในสังคม เพราะตัวบทกฎหมายไม่ได้มาจากประชาชน  อาจเกิดความไม่เป็นธรรมได้ นอกจากนี้ยังเกิดการเซนเซอร์ การโฆษณาชวนเชื่อ การปิดกั้นสื่อได้ง่าย โดยที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ ด้านความคิด ประชาชนไม่สามารถคิดต่าง หรือมีไอเดียใหม่ๆ รวมถึงไม่มีอิสระทางความคิดหรือการพูด เพราะหากคิดหรือพูดขัดแย้งกับรัฐบาลอาจสร้างปัญหาให้ตนเองได้ ที่สำคัญหากผู้นำไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจทำให้ประเทศชาติแย่ลง เพราะไม่มีใครสามารถคัดค้านการตัดสินใจได้

 

 

 

 

 

 

 

Source: Democracy Vs. Dictatorship: Political Opposites

Made easier to read by Satawat Keereewan

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive