Idea Meritocracy หลักการทำงานที่เน้นไอเดีย (ที่ดีที่สุด) เป็นหลัก

March 18, 2019

 

ไม่ว่าโลกเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปมากแค่ไหน และองค์กรต่างๆ จะนำเทคโนโลยีมาใช้มากเพียงใด ความสำเร็จขององค์กรก็ต้องมาพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรร่วมกันเสมอด้วย

 

การทำงานแนวใหม่

Idea Meritocracy คือหลักการทำงานสำหรับองค์กร ที่มุ่งเน้นไอเดียที่ดีที่สุด ผ่านการคิดแบบมีหลักการและเหตุผล ให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการนำเสนอความคิดเห็น โดยไอเดียไหนดีที่สุด ไอเดียนั้นก็ชนะไป เป็นการทำงานที่ปราศจากการทำงานแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบหัวหน้าลูกน้อง ที่หัวหน้าใหญ่ที่สุด พูดอะไรออกไป ทุกคนต้องฟัง หรือระบบที่ลูกน้องไม่มีปากมีเสียงใดๆ เลย เป็นต้น

 

โดย Idea Meritocracy ช่วยทำให้เกิดการตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดความกลัวในการคิด และเพิ่มความกล้าในการแสดงความคิดเห็น ช่วยทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และมีพลังงานขับเคลื่อนในการทำงานที่มากขึ้น และการมีส่วนร่วมในองค์กร

 

 

บริษัทระดับโลกก็ใช้กัน

Idea Meritocracy ถูกนำมาใช้ในบริษัทใหญ่ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Google, Intuit, Pixar Animation Studio และ Bridgewater Associates ทำให้บริษัทมีไอเดียเด็ดๆ ใหม่ๆ ในการผลิตผลงานที่ดีเยี่ยมอยู่เสมอ

 

 

ประโยชน์ของ Idea Meritocracy

1. ช่วยให้บุคลลากรมีการเรียนรู้ การคิด การฟัง การเชื่อมโยง การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น มีการตัดสินใจโดยอาศัยการค้นคว้า และข้อมูลมาสนับสนุน มีทัศนคติเปิดกว้างพร้อมรับการเรียนรู้ใหม่ๆ จัดการความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้น มีอีโก้น้อยลง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในองค์กรมากขึ้น

 

2. เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนา องค์กรก็จะก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกัน โดยองค์กรจะได้รับไอเดียใหม่ๆ และดีที่สุด ณ ขณะนั้น ในการพัฒนาบริษัทอยู่เสมอ

 

 

การคิดแบบวิทย์ๆ

Idea Meritocracy ยังช่วยให้บุคลากรในองค์กรคิดแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยสร้างความสงสัย และผลักดันความพยายามในการหาคำตอบอยู่ตลอดเวลาว่า Why? ทำไมถึงเป็นแบบนี้ What if? แล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ แล้ว Why not? ทำไมถึงไม่เป็นแบบนี้ล่ะ ซึ่งคำถามเหล่านี้จะนำไปสู่การทดสอบความคิดเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดได้นั่นเอง

 

 

วิธีการนำ Idea Meritocracy ไปใช้

เราสามารถนำ Idea Meritocracy ไปปรับใช้กับองค์กรได้ โดยเริ่มจากการโยนอีโก้ทิ้งไปเสียก่อน พร้อมกับกำจัดรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ  แล้วคิดอยู่เสมอว่า

 

1. ความเก่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้อะไรมากน้อยแค่ไหน แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการคิด การฟัง การเรียนรู้ การเชื่่อมโยง และการทำงานร่วมกันต่างหาก

2. สิ่งที่เราคิดไว้อาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้

3. อย่ายึดติดกับไอเดีย หรือการปฏิบัติเดิมๆ

4. ต้องเปิดกว้าง และมองทุกอย่างเป็นสมมติฐาน มีถูกมีผิดได้ ต้องทำสอบและปรับปรุงแก้ไข

5. ความผิดพลาด และความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

 

 

 

 

 

 

Source: THE POWER OF AN IDEA MERITOCRACY

Made easier to read by Satawat Keereewan

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive