พรรคการเมืองอาจชนะเลือกตั้งได้ด้วย Big Data Analytics

February 27, 2019

 

Big data analytics คืออะไร?

Data analytics คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการกรองและการจัดระเบียบข้อมูล โดยอาจใช้ซอฟแวร์ที่ออกแบบมาพิเศษในการช่วยวิเคราะห์ ส่วน Big data analytics ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลและมีความซับซ้อน

 

 

Big data analytics กับการหาเสียงเลือกตั้ง

Big data analytics ช่วยให้พรรคการเมืองเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น โดยรู้ว่าต้องเข้าถึงอย่างไร ด้วยวิธีใด และช่วยให้พรรคการเมืองสามารถออกแคมเปญได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการทางจิตวิยาเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ประชาชน และช่วยเพิ่มฐานคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

 

ต่างจากการหาเสียงเลือกตั้งแบบเดิมๆ ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง หรือกลุ่มเป้าหมายท้องถิ่น ทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างจำกัด ส่วนทางด้านแคมเปญ แม้จะมีข้อมูล หรือการศึกษามาสนับสนุนว่าควรออกแคมเปญใด แต่ก็ไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพ และความสามารถในการเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง เหมือนกับ Big data analytics

 

 

กรณีศึกษา

ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ใช้ Big data analytics ในการช่วยทำแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งเช่นกัน ทำให้ทรัมป์สามารถครองกระแสดังบนโซเชี่ยลมีเดียได้มากขึ้น และเข้าถึงกลุ่มคนได้ดีขึ้น พร้อมยังสามารถออกแคมเปญที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เขาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ

 

ข้อถกเถียง

สำหรับการใช้ Big data analytics ในการเมืองนั้น หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้นักการเมืองเข้าใจความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสามารถพัฒนาบ้านเมืองตามความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็มองว่านี่เป็นเรื่องของการตักตวงผลประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนนเสียงให้ตัวเองเฉยๆ หรือเปล่า

 

 

 

 

 

Source: Politics and data analytics – never thought of it?

Made easier to read by  Satawat Keereewan

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive