กลยุทธิ์ PDCA การพัฒนาแบบไม่มีที่สิ้นสุด ดีแล้ว ก็ดีอีกได้

February 18, 2019

 

ที่มา

PDCA หรือ Deming Wheel หรือ Deming Cycle ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย Dr. William Edwards Deming ในช่วงปี 1950 ครับ แต่เจ้าตัวเรียกเจ้า PDCA นี้ว่า Shewhart Cycle เพื่อเป็นการให้เกียรติกับเมนเทอร์ Walter Shewhart ของเขา ซึ่งเป็นคนริเริ่มไอเดียคร

 

PDCA คืออะไร

PDCA ย่อมาจาก Plan-Do-Check-Act ซึ่งเป็นวัฏจักร หรือวงจร 4 ขั้นตอนในการพัฒนาหรือปรับปรุงแบบต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด ดีแล้วก็ดีกว่าเดิมได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้กับสินค้า บริการ กระบวนการทางธุรกิจ หรือแม้แต่ชีวิตประจำวัน เราลองมาดูกันดีกว่าครับ ว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง

 

  • Plan คือ การระบุหรือวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส โดยอาศัยการตั้งสมมุตฐานที่หลากหลาย และเลือกว่าเราจะทดลองใช้สมมติฐานใดบ้าง เช่น เมื่อเราได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าว่าบริษัทเราส่งของช้า เราอาจจะพิจารณาเลือกใช้ผู้บริการขนส่งรายใหม่

 

  • Do คือ การนำสมมติฐานต่างๆ ที่เราเลือกแล้วมาทดลอง เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด โดยอาจจะเริ่มจากสเกลเล็กๆ ก่อน หลังจากนั้นก็วัดผลดูครับ เช่น เมื่อเรามีแผนจะใช้ผู้ให้บริการขนส่งรายใหม่ เราอาจจะเริ่มจากการให้ส่งของจำนวนหนึ่งๆ ก่อน ภายในระยะเวลาที่จำกัด เช่น หนึ่งเดือน กับลูกค้าเพียงกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมด

 

  • Check คือ การนำผลลัพธ์ที่ได้จากกการทดลองมาประเมินประสิทธิภาพ ว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือไม่ เช่น หลังจากทดลองส่งของให้ลูกค้า โดยผู้ให้บริการขนส่งรายใหม่แล้ว เราก็นำผลลัพธ์ที่ได้มาประเมินว่าเป็นอย่างไร เราควรเปลี่ยนผู้ให้บริการขนส่งหรือไม่ หรือควรเลือกเจ้าใด

 

  • Act คือ การนำการนำผลลัพธ์ที่พิจารณาแล้วไปใช้ แต่อย่าลืมว่า PDCA เป็นวัฏจักร หรือวงจร ไม่ใช้กระบวนการที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราเลือกไปใช้ อาจจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงต่อเรื่อยๆ ครับ เช่น เมื่อเราเลือกใช้ผู้บริการขนส่งรายใหม่แล้ว หากในอนาคตมีช่องทางอื่นที่ดีกว่า เราก็อาจจะวางแผนพิจารณาเลือกใช้ ทดลองใช้ ประเมินผล แล้วตัดสินใจว่าจะนำไปใช้หรือไม่

 

 

 

Note1:

PDCA เป็นวัฏจักรที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาปรับปรุงได้ในทุกๆ อุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ต้องใช้เวลา ฉะนั้นการนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน อาจะไม่เหมาะสมมากครับ

 

Note2:

PDCA ไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย เช่น เรามีปัญหาชีวิต เราก็มา Plan ว่าเราจะตัดสินใจแก้ไขยังไงได้บ้าง หลังจากนั้นก็ลองทดลอง Do ว่าแต่ละวิธีที่เลือกไว้เป็นอย่างไร ถ้าเวิร์คก็ Check ต่อว่าทำผลเป็นตามคาดไหม วิธีไหนดีสุด ถ้าประเมินแล้วเห็นว่าวิธีไหนดีสุด ก็ Act ลงมือทำต่อได้เลยครับ

 

 

 

 

 

ที่มา: Plan-Do-Check-Act (PDCA) Continually Improving, in a Methodical Way

เรียบเรียงโดย: Satawat Keereewan

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive