รู้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ: ทำอย่างไร AI ถึงจะไม่แย่งงาน

January 22, 2019

ความกังวล

เมื่อเข้าสู่โลกยุค AI ทั้งคนวัยเรียน และวัยทำงานต่างก็เป็นกังวลกันถ้วนหน้า ว่าโลกการทำงานของตนเองจะเปลี่ยนไปเช่นไร แต่ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะสุดท้ายแล้วเราจะยังมีงานอยู่ดี เพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับตัว และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

จากการศึกษาของ Royal Bank of Canada ภายใต้โครงการ Humans Wanted ที่สำรวจอาชีพต่างๆ ในตลาดแรงงานของแคนาดามากกว่า 300 อาชีพ พร้อมทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆ พบว่าในช่วงปี 2020 นี้ กว่าครึ่งหนึ่งของอาชีพทั้งหมดอาจจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีเป็นตัวคุกคามนะครับ เพราะงานที่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่ง เป็นเพียงผลกระทบที่ลูกจ้างต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเท่านั้น ในขณะที่งานบางส่วนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบถึงขั้นล้มหายตายจากไป ก็จะมีงานด้านอื่นๆ งอกขึ้นมาทดแทน โดยมีการคาดการณ์ว่าเทคโนโยลีเหล่านี้จะทำให้เกิดงานใหม่ๆ กว่า 2.5 ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว

 


ทักษะที่ต้องมีในยุค AI

ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องผันตัวไปเป็นโปรแกรมเมอร์ แล้วเขียนโค้ดกันเสียหมด เพราะทักษะที่เราควรมีจริงๆ แล้วนั้น คือทักษะมนุษย์ที่เทคโนโนโลยีไม่สามารถมีได้ต่างหาก เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

 

 

การเตรียมพร้อมรับมือ ระดับชาติ

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค AI ไม่ใช่หน้าที่ของวัยทำงาน หรือวัยเรียนที่กำลังเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ระดับชาติในการเตรียมพร้อมรับมือด้วย

 

1. ภาคการศึกษา
หน่วยงานด้านการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ โดนเฉพาะนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเข้าสู่วัยทำงาน ให้มีทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับยุค AI และมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทำงาน โดยอาจสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมโครงการที่สามารถทดลองทำงานร่วมกับเทคโนโลยีจริง

2. ภาครัฐ
ภาครัฐควรสนับสนุนหน่วยงานด้านการศึกษาในการเตรียมพร้อมให้กับเยาวชน โดยอาจจัดอันดับความสำคัญตามหัวข้อที่ภาครัฐเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เช่น ในประเทศแคนนาดา มีการเน้นเรื่องการเกษตร มหาสมุทร การจัดการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และการผลิตขั้นสูง

 

3. ภาคเอกชน
นายจ้างควรปรับตัว และมุ่งเน้นที่ทักษะการทำงาน มากกว่าตัวงานและการให้คุณค่าผ่านวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาทดลองทำงานจริง เพื่อดูศักยภาพและความสามารถ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
 

 

 

 

ที่มา: Humans wanted: why automation won’t kill off your job

เรียบเรียงโดย: Satawat Keereewan

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive