ถึงเวลาเชื่อใจ AI แล้วหรือยัง?

December 24, 2018

 

ในขณะที่โปรเจค และโครงการต่างๆ ที่ใช้ AI กำลังผลิดอกออกผลไปในทางบวก แต่ผู้บริหารหลายๆ คนยังเก้ๆ กังๆ กับการใช้เทคโนโลยี AI อยู่ ด้วยความวิตกกังวลทางด้านจริธรรม และคุณค่าทางธุรกิจของ AI ว่าเราสามารถเชื่อใจ AI ได้มากขนาดไหน และเราใช้ AI ถูกต้องหรือไม่ ถึงขนาดที่บางบริษัทจัดคอร์สอบรมพิเศษทางด้านจรรยาบรรณให้กับฝ่าย IT

 

จรรณยาบรรณ ความมั่นใจ และคุณค่าทางธุรกิจใน AI กลายมาเป็นประเด็นศึกษาที่ Forbes Insights ร่วมกับ SAS, Accenture และ Intel จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจบริษัทกว่า 305 แห่งที่ใช้ AI ภายใต้คำจำกัดความว่า AI คือวิทยาศาสตร์ของระบบการฝึก เพื่อเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ผ่านการเรียนรู้และระบบอัตโนมัติ

 

จากบริษัทที่สำรวจทั้งหมด มีจำนวนถึง 63% ที่จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนการใช้งานของ AI และมากถึง 70% จัดฝึกอบรมด้านจรรณยาบรรณพิเศษให้แก่ฝ่าย IT และในจำนวนบริษัททั้งหมดนี้ มีจำนวน 51% ระบุว่าบริษัทของตนประสบความสำเร็จ ถึงประสบความสำเร็จมากในการนำ AI มาใช้งาน และกว่า 92% ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จนี้ มีการจัดอบรมด้านจรรยาบรรณให้แก่ฝ่าย IT

 

 

โธมัส ดาเวนพอร์ท นักวิชาการชาวอเมริกัน และเจ้าของผลงานเขียนทางด้านการวิเคราะห์ และนวัตกรรมธุรกิจ กล่าวใน MIT Sloan Management Review ว่าเรายังต้องการความโปร่งใสในการใช้ AI มากขึ้น และเราควรเริ่มใช้ AI แบบค่อยเป็นค่อยไป และอย่าเพิ่งรีบตัดมนุษย์ออกจากกระบวนการการแก้ไขปัญหา แล้วเอา AI มาแทนที่จนหมด ในวันที่เทคโนโลยีเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น เราจะมีความมั่นใจใน AI มากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้โธมัสยังได้กล่าวเสริมว่า เราควรมีการตรวจสอบ AI โดยอ้างอิงกับหน่วยงานกลาง เหมือนกับที่เรามี อย. คอยตรวจสอบยาและอาหาร หรือมีออดิทคอยตรวจสอบบัญชี หรือว่ามีแลปนอกช่วยยืนยันคุณภาพสินค้า เป็นต้น

 

แม้ว่าความสำเร็จของ AI จะสร้างความเชื่อมั่นในระดับผู้นำทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง แต่ในระดับลูกจ้าง  AI ยังสร้างความกังวัลอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะความกังวลในการเข้ามาแทนที่งาน ทั้งนี้ความเชื่อมั่นใน AI ยังคงต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณที่ชัดเจน รวมถึงความอดทน

 

 

 

 

บทความ: Time to instill trust and confidence in artificial intelligence

เรียบเรียงโดย: Satawat Keereewan

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive