เป็น Social Entrepreneurs มันเครียดจริงหรือ!?

December 21, 2018

 

ข้อมูลจาก Deloitte พบว่า ในปัจจุบันธุรกิจภาคเอกชนถูกคาดหวังให้ช่วยเหลือปัญหาสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ ปัญหาความยากจน หรือการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลายๆ ธุรกิจก็ตื่นตัวที่จะเข้าร่วมด้วย จากผลการสำรวจบริษัท และ HR ชั้นนำทั่วโลกกว่า 11,000 ราย พบว่ากว่า 80% กล่าวว่า “พลเมืองและผล กระทบทางสังคม” เป็นเรื่องที่สำคัญ ถึงสำคัญมาก

 

แต่มันจะดูย้อนแย้งไปสักนิดไหม หากบริษัทต้องดำเนินงานเพื่อกำไร และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งดังกล่าวมีผลต่อ Social entrepreneurs  หรือผู้ประกอบการด้านสังคมอย่างไร โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ และลูกจ้างในประเทศอังกฤษกว่า 1,388 ราย (25% เป็นผู้ประกอบการ และอีก 75% เป็นลูกจ้าง) ผ่านคำถามเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ ความต้องการในการช่วยเหลือสังคม และความสามารถในการจัดการชีวิตตัวเอง รวมถึงปัญหาสะสมจากการทำงานไม่บรรลุเป้าหมาย หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว ก็พบว่างานด้านสังคมนี้ สร้างความเครียด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

 

 

 

โดยนักวิเคราะห์เผยว่า ปกติแล้ว ความเครียดเป็นปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการด้านสังคมอยู่แล้ว เพราะการพยายามสร้างผลประกอบการ และช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆ กัน ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกแบกรับหน้าที่ที่เยอะเกินไป และไม่เหลือเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว เช่น เวลาครอบครัว หรือเวลานอนหลับพักผ่อนที่ดี

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการด้านสังคมที่มีอิสระในการจัดการและควบคุมงานด้วยตนเอง (Autonomy) มีแนวโน้มที่จะมีระดับความเครียดลดน้อยลง เพราะเมื่อจัดการธุรกิจได้ ก็สามารถจัดการได้ว่าจะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร และนำไปสู่การจัดการชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น จึงมีระดับความเครียดที่ลดลง แม้ว่า Autonomy จะเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานของผู้ประกอบการด้านสังคม แต่โดยส่วนมากแล้วกลับไม่ค่อยมี

 

ปัจจุบัน เราอาจยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านสังคมให้มี Autonomy หรือมีอิสระในการทำงานด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้มีระดับความเครียดที่ลดลง แต่สิ่งที่เรารู้ ณ ตอนนี้คือ ผู้บริการที่มีการนำเรื่องการประกอบการด้านสังคมเข้ามาใช้ ควรตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกจ้างของตัวเองด้วย เพราะการประกอบการด้านสังคมคงไม่ยั่งยืน หากคนที่ทำงานหมดเรี่ยวแรง

 

 

 

บทความ: Why Social Entrepreneurs Are So Burned Out

เรียนเรียง: Satawat Keereeewan

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive