ล้ำไปอีก! AI วินิจฉัยโรคได้ แค่ดมลมหายใจมนุษย์

December 4, 2018

คงจะธรรมดาเกินไปแล้ว สำหรับ AI  (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ในการใช้สายตามองถนนแล้วขับรถแทนมนุษย์ หรือใช้หูฟังเสียงเพื่อประมวลผลคำสั่ง เพราะวันนี้ AI ล้ำหน้าไปอีกขั้นด้วยความสามารถในการดม!

 

โดยความสามารถนี้ ถูกนำมาใช้เพื่อระบุโรคต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็ง ด้วยการวิเคราะห์อนุภาคในลมหายใจของมนุษย์ ร่วมกับเครื่อง GC-MS (Gas-Chromatography Mass-Spectrometers) ที่ใช้วิเคราะห์โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Volatile Organic Compounds นั่นเอง

 

 

 

รูป 3D ด้านบน เป็นตัวอย่างลมหายใจมนุษย์ที่ได้จากเครื่อง GC-MS ซึ่งจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล โดยแพทเทิร์น และจุดสูงต่ำนี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อระบุโรคต่างๆ ได้ ด้วยความซับซ้อนดังกล่าว การใช้ AI เข้ามาช่วยจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ทั้งนี้การพัฒนาระบบ AI  ยังต้องอาศัยระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลโรคต่างๆ ผ่านความร่วมมือทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักเคมี และบุคลากรทางการแพทย์ 

 

 

 

 

การใช้ประสาทรับกลิ่นในการระบุสารต่างๆ รอบตัว เป็นเรื่องปกติในสัตว์ และแม้แต่พืชบางชนิด แต่ในมนุษย์เอง ประสาทการรับรู้ส่วนดังกล่าวยังพัฒนาไม่เพียงพอ จึงทำให้เราไม่สามารถรับรู้ หรือระบุสารต่างๆ รอบตัวผ่านการดมกลิ่นได้ การนำ AI มาใช้ในครั้งนี้ จึงเหมือนเป็นการเติมเต็มส่วนที่บกพร่องของมนุษย์ และจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อไปได้อีกในอนาคตครับ

 

 

 

บทความ: Artificial Intelligence May Be Able To Smell Illnesses in Human Breath

สรุปโดย: Satawat Keereewan

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive