งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

 

TiE Coimbatore จัดงานแฮคกาธอน (Hackathon’18) ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายนที่ผ่านมา ณ Dr. GR Damodaran College of Science ประเทศอินเดีย เพื่อระดมแนวคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ถนน สุขภาพ คุณภาพน้ำ และมลภาวะ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ทีม ทั้งนักศึกษาและวัยทำงาน

 

จุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อระดมแนวคิดใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง ผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบรับกับยุคเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City โดยนายคาร์ธิเคยัน ประธาน TiE Coimbatore กล่าวว่านอกจากการแก้ไขปัญหาแล้ว งานแฮคกาธอนในครั้งนี้ ยังจะช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาชุมชนเมืองให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งในปี 2015 ที่ผ่านมา TiE Coimbatore ก็ได้จัดงานคล้ายๆ กันนี้ โดยในครั้งนั้น ได้มีการนำแนวคิดที่เสนอในงานไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจริง และหลายๆ สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมในงาน ก็ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย

 

สำหรับ Hackathon’18 ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำเสนอปัญหาชุมชมเมือง และแนวคิดในการจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ หรืออาจจะใช้โจทย์ที่ทางงานได้จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาขยะ ถนน สุขภาพ คุณภาพน้ำ และมลภาวะ โดยใช้ Machine Learning, Artificial Intelligence, Robotics, Data Analytics, Cognitive Computing, Internet of Things หรือ Block Chain ในการแก้ไขปัญหา

 

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยผลักดันให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา ผู้เขียนหวังว่าประเทศไทยจะให้ความสำคัญ และมีการจัดงานแฮคกาธอนลักษณะเดียวกันนี้มากขึ้นเช่นกัน

 

 

 

ข้อมูลจาก: Looking to solve civic issues through ‘hackathon’ 

สรุปโดย: Satawat Keereewan

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive